top of page

Polityka Prywatności

Właścicielem strony internetowej vanillaspa.pl jest firma Vanilla Spa, która jest

administratorem Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone

na stronie vanillaspa.pl, a także wyjaśnia powody, dla których musimy gromadzić określone

dane o użytkowniku. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony vanillaspa.pl

zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zapewnienia ich poufności i ochrony.

Gromadzone przez nas dane osobowe:

Kiedy wchodzisz na stronę vanillaspa.pl, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim

urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie

czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto

podczas przeglądania strony zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych

lub produktach, które przeglądasz, jakie strony lub frazy wprowadzone w wyszukiwarce

skierowały Cię na naszą Stronę oraz o tym, w jaki sposób z niej korzystasz. Te informacje

zbierane automatycznie określamy mianem "Informacji o urządzeniu". Ponadto, możemy

gromadzić dane osobowe, które nam przekażesz (w tym, między innymi, imię, nazwisko,

adres, informacje o płatnościach itp.) na etapie rejestracji, aby umożliwić realizację umowy.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Naszym nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów /

użytkowników, dlatego też możemy przetwarzać jedynie ograniczone dane, tylko w takim

zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do utrzymania funkcjonowania Strony.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji

potencjalnych przypadków nadużyć oraz do sporządzania danych statystycznych dotyczących

korzystania z naszej Strony internetowej. Wspomniane dane statystyczne nie są gromadzone

w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możesz odwiedzić naszą Stronę internetową bez konieczności ujawniania nam swojej

tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby

rozpoznać Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz

skorzystać z niektórych funkcji Strony, lub chcesz otrzymywać nasz newsletter, lub podać

inne informacje poprzez wypełnienie formularza, możesz przekazać nam swoje dane

osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, miasto w którym mieszkasz, firma,

organizacja, numer telefonu. Możesz zrezygnować z podawania nam swoich danych

osobowych, jednak wówczas możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony.

Na przykład, nie będziemy w stanie wysyłać Ci naszego Newslettera lub nawiązać z Tobą

kontaktu bezpośrednio na Stronie. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które informacje są

obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami pisząc na adres biurospa@vanillaspa.pl.

Twoje prawa:

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa związane z

Twoimi danymi osobowymi:

- Prawo do uzyskania informacji.

- Prawo dostępu do informacji.

- Prawo do korekty danych.

- Prawo do usunięcia danych.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

- Prawo do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.

- Prawo sprzeciwu.

- Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych

danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, zaznaczamy, że dane użytkownika mogą

być przetwarzane w celu realizacji ewentualnych umów z nim zawartych (np. w przypadku

złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych

działań biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy mieć na uwadze, że informacje

o użytkowniku mogą być przekazywane poza granice Unii Europejskiej, w tym do Kanady i

Stanów Zjednoczonych.

Linki do innych stron

Na naszej Stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią

naszej własności ani nie są przez nas nadzorowane. Informujemy, że nie ponosimy

odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną

prywatności. Z tego powodu zachęcamy do świadomego opuszczenia naszej strony i

zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić dane

osobowe.

Ochrona danych:

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji udostępnianych przez użytkownika na serwerach

komputerowych w środowisku kontrolowanym, bezpiecznym, zabezpieczonym przed

nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W ramach kontroli i nadzoru

stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony

przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych

osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych przez sieć

internetową lub bezprzewodową.

Ujawnienie informacji wynikających z przepisów prawa:

Wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, zostaną

ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z

wezwania do sądu lub podobnego postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej

wierze uznamy, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony naszych praw, Twojego

bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na

wezwanie organów rządowych.

Informacje kontaktowe:

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej

Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z Twoimi prawami i

danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres biurospa@vanillaspa.pl.

bottom of page