Karta rabatowa Vanilla SPA


Harmonia wnętrz, wszechobecny zapach wanilli, niepowtarzalna atmosfera i profesjonalizm naszego wykwalifikowanego personelu pozwoli Państwu zaczerpnąć energii witalnych prosto ze źródeł. Pobyt w VanillaSPA to nie odnowa, a głęboka rewitalizacja, pobudzenie uśpionych energii życiowych. Prawdziwe oczyszczenie duszy i ciała, które ma swoje przełożenie zarówno na wygląd jak i na jakość naszego bycia sprawi, że VanillaSPA stanie się miejscem, do którego trzeba powracać.

Zapraszamy wszystkich z Krakowa i okolic do korzystania z usług naszego SPA. Nawet 30 minutowy odpoczynek od codziennego biegu może przynieść nam wspaniałe poczucie relaksu i świeżości  na dłuższy czas.

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ VANILLA SPA

 

Karta Vanilla Spa wydawana jest przez Hotel Niebieski s.c. M.Bryg, W.Bryg i jest jego własnością.

Karta zawiera następujące informacje:

1. Numer identyfikacyjny Karty;

2. Podpis posiadacza lub w przypadku karty firmowej podpis osoby reprezentującej firmę.

Typy kart oferowanych w ramach Programu Karty Rabatowej Vanilla Spa :

1. Karta Imienna- Karta upoważnia posiadacza do korzystania z usług objętych Programem Vanilla Spa. Karta nie może być przekazywana innej osobie.

2. Karta Firmowa- Karta upoważnia pracowników firmy do korzystania z usług objętych Programem Vanilla Spa. Karta nie może być przekazywana innej osobie w ramach jednej firmy.

 

Karta upoważnia do:

1. 15% rabatu na sauny i łaźnie;

2. 10% rabatu na masaż klasyczny lub relaksacyjny;

3.  5% rabatu na pozostałe masaże z oferty, rytuały na ciało, zabiegi na twarz, manicure.

 

Dokładne informacje dotyczące poszczególnych rabatów oraz zasad korzystania z Karty Rabatowej Vanilla Spa umieszczone są również na stronie internetowej www.vanillaspa.pl

Warunki korzystania z Rabatów wynikających z Programu Karta Rabatowa Vanilla Spa:

Aby skorzystać z rabatów cenowych na usługi Spa, należy w trakcie rezerwacji usługi poinformować obsługę hotelu/ spa o posiadaniu Karty Rabatowej Vanilla Spa oraz okazać Kartę przed zabiegiem.

Ograniczenia w korzystaniu z Karty Rabatowej Vanilla Spa:

1. do programu może przystąpić osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat;

2. o przystąpieniu do programu Karty Rabatowej Vanilla Spa decyduje właściciel Hotelu Niebieski;

3. Karta nie jest honorowana 31 grudnia (Sylwester) i 1 stycznia (Nowy Rok);

4. rabat udzielony posiadaczowi Karty nie może być łączony z innymi rabatami i promocjami;

5. Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 72,poz. 665 ze zm.).

Utrata Karty

W razie utraty Karty (kradzieży, zagubienia, itp.) należy niezwłocznie powiadomić biuro Hotelu Niebieski/Recepcję Vanilla Spa, wówczas zostanie wydana nowa karta.

Przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik, w okresie użytkowania Karty, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystanie do celów promocyjnych i marketingowych przez Vanilla Spa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Uczestnicy Programu przyjmują do wiadomości, że Program może być modyfikowany w części lub całości, w każdym momencie. W takiej sytuacji, klienci zostaną powiadomieni o nowych warunkach Programu przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do Programu w recepcji Vanilla Spa lub informacje o zmianach zostaną udostępnione na stronie internetowej www.vanillaspa.pl .

Akceptacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin Programu Karta Rabatowa Vanilla Spa będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia Karty wydanej Uczestnikowi

Zakończenie Programu

Hotel Niebieski zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Hotel Niebieski zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu na stronie internetowej www.niebieski.com.pl i www.vanillaspa.pl

Aktualne warunki oraz informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie www.vanillaspa.pl .